хотел България

Общи условия

Уважаеми гости,

За да направите престоя Ви възможно най-приятен, моля прочетете и спазвайте правилника за вътрешен ред, описан по-долу:

Пристигане и заминаване

В хотела е разрешено само настаняването на надлежно регистрирани гости. За тази цел, гостите трябва да представят валидна национална лична карта или паспорт или друг валиден документ за самоличност на съответния служител на хотела при пристигане. При регистрацията в хотела, гостите трябва да заплатят цялата сума за престоя си.
От Вас се изисква да напусне стаята си до 12.00 ч. най-късно в деня на Вашето отпътуване. При заминаване, Вие сте задължени да изключите всички водни кранове, осветлението в помещението, както и да затворите вратата при напускане.

Престой в хотелските стаи

Гостите на хотела могат да използват безплатната Wi-Fi мрежа на хотела.
Не е разрешено разместването на мебели, без съгласието на ръководството на хотела. Гладенето не е разрешено в стаите, моля обадете се на рецепцията, ако имате нужда от гладене. Гостите трябва да внимават да не вдигат шум в периода от 22.00 до 7.00часа, за да не смущават останалите гости в хотела. От съображения за сигурност, не е уместно да оставяте деца под 10-годишна възраст без надзор от възрастен в хотелската стая или в други области, в сградата на хотела.

Отпътуване преди договорената дата

Ако сте резервирали за определен период, но заминавате по-рано сте длъжни да заплатите пълната такса за престоя си.

Такса за резервация и депозити

Хотелът изисква депозит при резервация. Тези такси ще бъдат приспаднати от крайната сметка при плащането. Безплатно анулиране на резервация може да се направи до 18.00 на предходния ден.Ако отмените резервацията си извън периода за безплатно анулиране на резервация, хотелът има право да задържи резервационното капаро.

Задължения

Като клиент, Вие сте отговорни за всички вреди, които Вие или Вашите гости причинят на територията на хотела. В случай на повреда или липсващи вещи, Вие сте задължени да заплатите разходите по пазарни цени. Кражба или опит за кражба на хотелско имущество в това число и не заплатена консумация от мини-бар в стаите ще бъде съобщено на полицията.

Съхранение на ценности и багаж

Вашите ценности могат да се съхраняват в касата на хотела. Когато пристигате и заминаване от хотела, моля не оставяйте багажа си без надзор във фоайето.

Ако носите във Вас изключително ценни вещи, при регистрация се задължавате да информирате хотела. Хотелът не отговаря за ценности и багаж, които държите в стаята си.

Късно пристигане

Ако очаквате да пристигнете в късните часове, моля, уведомете хотела своевременно, за да се гарантира, че стаята не е дадена на друг гост.

Престой за неопределен период

Ако сте отседнали в хотела за неопределен период от време и удължавате престоя си от ден за ден, трябва да уведомите заминаването си не по-късно от 18.00 часа на предходния ден, в противен случай ще бъдете таксувани и за следващия ден. Ако вече не можем да предоставим стаята за Вас, ние ще Ви уведомим не по-късно от 18.00 ч. на предходния ден.

Пушене

Стаите и съоръженията в хотела са бездимни зони. Хотелът има правото да прибави разноски към сметката на гостите ако правилата за пушене не са спазени. Глоба в размер на 200лв. ще бъде прибавена към сметката на стаята за разходите за почистване на тъкани, мебели и т.н., ако е разрушено хотелското оборудване. Пушенето е разрешено само в определените за това места, например външните тераси отбелязани със знаци.

Домашни любимци

Домашните любимци не са разрешени в нашият хотел.

Плащане

При регистрация, гостите трябва да заплатят цялата сума за своя престой. При плащане с кредитна карта, може да има и допълнителни такси. Плащането може да бъде извършено в брой, чрез дебитни или кредитни карти (Maestro, Visa Electron, VISA или MasterCard) на място на ПОС терминал на рецепцията или с PAY by link . За плащане в брой приеманите валути са български лева (BGN), евро (EUR) или щатски долари (USD). Ако плащането се извършва в брой в евро, се прилага фиксиран курс от 1.96лв за 1 EUR. 

Плащане с карта чрез POS или Pay by link:

Ние нямаме достъп до Вашите картови данни, а само обслужващата Ви банка. Ние нямаме достъп до Вашите автентикационни данни, а само банката издател на картата Ви.

РЕХ ЕООД в качеството си на собственик на хотел “България” и www.hotelbulgaria.bg няма да изиска от Вас предоставянето на данни от кредитната Ви карта (включително тип, номер, CVC код, валидност). РЕХ ЕООД си запазва правото да поиска лична карта на платеца, за да удостовери, че извършващият плащане е същото лице, с името на картодържателя.

При възстановяване на суми (в случаи на връщане/замяна на стоката или услугата в рамките на законовия срок от 14 дни), платени с банкови карти, те се възстановят по картата от която е направено плащането.

Адрес по постоянна регистрация на търговеца

БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали, ПК 6600, ж.к. “Възрожденци”, бл. 62, ап. 98

Право за задържане на багаж

Хотелът има законното право да задържи багажа на гостите си като обезпечение, ако гостът отказва да плати.

Политика за защита на личните данни

Изявление за конфиденциалност:

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние оценяваме оказаното ни доверие избирайки да посетите и използвате www.hotelbulgaria.bg за Вашата онлайн резервация и следваме произтичащите от това ангажименти да пазим неприкосновеността на предоставената ни от Вас лична информация като се стремим строго да се придържаме към ЗЗЛД. Настоящият документ, който подлежи на периодични актуализации, описва как използваме и обработваме личната Ви информация. Тук също ще намерите информация как да се свържете с нас, ако имате въпроси относно защитата на личните Ви данни. РЕХ ЕООД в качеството си на собственик на www.hotelbulgaria.bg е регистриран администратор на лични данни с № 417097

Следващата декларация представя как е гарантирана защитата на данните и какъв вид данни за какви цели се събират.

Събиране, обработка и предаване на лични данни:

По принцип можете да посещавате нашия сайт, без да оставяте никакви лични данни. Личните данни се събират, само ако ги предоставяте доброволно, например при резервация за настаняване или извършвате запитване. Когато правите резервация, Вие ще бъдете помолени да попълните онлайн форма, която съдържа: име, адрес, имейл, телефонен номер за връзка. Тази информация е необходима за обработка на заявката и завършването на поръчката (включително изпращането на имейл до Вас за потвърждение на поръчката)

Kартови и автентикационни данни при плащане с карта на място в хотел “България”:

Ние нямаме достъп до Вашите картови данни, а само обслужващата Ви банка. Ние нямаме достъп до Вашите автентикационни данни, а само банката издател на картата Ви.

РЕХ ЕООД в качеството си на собственик на хотел “България” и www.hotelbulgaria.bg няма да изиска от Вас предоставянето на данни от кредитната Ви карта (включително тип, номер, CVC код, валидност). РЕХ ЕООД си запазва правото да поиска лична карта на платеца, за да удостовери, че извършващият плащане е същото лице, с името на картодържателя.

Съгласие и използване на данни за посочените цели:

Когато въвеждате лични или служебни данни (електронни адреси, имена, адреси), разкриването на данните се извършва напълно доброволно. Въвеждайки данните, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Събиране, обработка и използване за каквито и да са други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период.

Предаване на вашите лични данни не се извършва, освен ако изрично желаете това.

Право на информация:

Имате право да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, както и с каква цел се съхраняват. Нашият екип ще ви предостави тази информация на info@hotelbulgaria. Освен това имате право личните Ви данни да бъдат коригирани, блокирани и изтривани, в съответствие с нормативните разпоредби.

Сигурност:

РЕХ ЕООД и www.hotelbulgaria.bg прилагат цялостни технически и организационни мерки за защита на предоставяните данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и достъп от неупълномощени лица. Нашите мерки за сигурност се подобряват непрекъснато, в крак с технологичното развитие.

Компетентни органи:

Възможно е да споделим и разкрием Вашите лични данни и информация на правителствени или разследващи органи, само ако това се изисква от закона (или други регламенти, имащи силата на закон), в случай на съдебен процес, наказателно разследване, съдебна заповед или призовка.

Видеонаблюдение:

Информираме Ви, че използваме техника за видеонаблюдение в общите части на сградата, за да осигури сигурността на нашите клиенти. Съхранението и унищожението на съответните видеозаписи се извършват съгласно закона за частната охранителна дейност.

Допълнителна информация:

Вашето доверие е важно за нас. Затова ще отговорим на всички Ваши запитвания относно обработката на личните Ви данни. Ако имате въпроси, на които не сте получили отговор от настоящата декларация за защита на данните, или ако желаете да получите по-задълбочена информация по определен въпрос, моля, свържете се по всяко време с нашия екип на info@hotelbulgaria.bg

Share This